Huis voor alle Zinnen »

Werk: Archiprix

De ambitie van dit afstudeerproject is een nieuw type psychiatrische kliniek te ontwikkelen. Een type kliniek dat bijdraagt aan het welbevinden van patiënten en dat inspeelt op hun behoeften. Niet uitgaande van veiligheidseisen en functionaliteit, maar van zintuiglijkheid en beleving. Gebaseerd op de zintuigelijke waarneming van ieder mens; voelen, zien, horen, ruiken en bewegen. Het ‘Huis voor alle Zinnen’ is een ‘leefomgeving’ die gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloedt en die mensen, in plaats van te laten slapen, juist laat ontwaken! Lees verder

De groene katalysator »

Werk: Atelierwerk

Brussel, de hoofdstad van Europa. De stad die een eenheid zou moeten uit stralen ten opzichte van de rest van Europa, maar is dat wel zo is de vraag? Het ligt helaas anders en is al jaren een gevoelige kwestie. Brussel bestaat uit 19 verschillende deelgemeenten. Alle 19 deelgemeenten hebben hun eigen burgermeester en ook hun eigen belangen. Zo ontstaan er ongewenste onenigheden die het beeld naar de buitenwereld van de stad Brussel schaden. Zo zijn het eigenlijk allemaal kleine steden op zich.
Lees verder

Van knooppunt naar verbindingslus »

Werk: Afstudeerwerk

De auto heeft sinds zijn opkomst, aan het begin van de twintigste eeuw, voor een grote verandering gezorgd op verschillende gebieden. Zo ook in de architectuur. De auto domineert het straatbeeld door zijn succes. Echter worden ontwerpopgaven waarin de auto een hoofdrol speelt vaak vanuit functionaliteit en veiligheid pragmatisch aangepakt. Dit resulteert in generieke, afgesloten, weinig tot verbeelding sprekende architectuur, die geen relatie aangaat met de omgeving. Dit leidt tot knooppunten.
Lees verder

Biomassa als Basis »

Werk: Iktinos

Grootschalige energieopwekking door middel van biomassa wordt vaak onderbelicht. Deze manier van energieopwekking wordt nu slechts op kleine schaal toegepast, maar blijkt uiterst rendabel. Ze kan door opschaling naar regionale schaal een substantiële bijdrage leveren aan de energiebehoefte van de metropoolregio Rotterdam-Eindhoven en daarnaast andere economische en milieu bevorderende kansen bieden.
Lees verder

Inclusive Hackney »

Werk: Afstudeerwerk

Londen kan de groei van het aantal nieuwe inwoners niet meer aan. Veel mensen trekken naar andere omliggende steden omdat de stad Londen niet in genoeg geschikte nieuwe woningen ontwikkelt op korte termijn. De gevolgen van gentrification zijn dan ook pijnlijk duidelijk aan het worden in de stad, wijken voorheen voor de middeninkomens zijn nu alleen voor mensen met topinkomens. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de woningen maar verandert de stad Londen in een stad waar ook de bedrijvigheid geen plek meer heeft in de binnenstad.
Lees verder